Vilken hedersfråga

Jo det skulle kunna vara en riktigt hedersfråga huruvida man väljer att använda ord som börjar på heder: hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - alla är dom ord eller idiomatiska uttryck som kan användas för att utöka vårt många gånger fattiga ordförråd! Hedersknyffel till exempel, är ett uttryck för en hygglig person! Så hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem kanske kan nyttjas lite oftare?