Spar rösten

Nu behöver inte läraren skrika sig hes, för det finns redcat förstärkare att skaffa. Det kanske något för stora föreläsningssalar också. Jag hade faktiskt ingen tanke på att lärarna kan få väldiga problem med rösten. Pratar man hela dagarna till elever, så gäller det att spara på rösten. Akustiken i klassrummen är många gånger dålig. Sitter man i sista rad, hör man säkert inte allt läraren säger. Ganska fiffigt att ha då en förstärkare och mikrofoner till hjälpmedel för både lärare och elever. Detta måste vara bra även eleven håller föredrag eller tal inför klassen.