Arbeta på taket i vinter

Har du planer på att göra takarbeten i Göteborg denna vinter? Då kan jag inte nog poängtera vikten med att använda sig av livsele. Denna sak är så viktig för den som är på taket så att man inte faller ned. Varje år sker det olyckor från tak och dessa med dödlig utgång och man har sett att nittio procent av fallen så har inte personen använt sele för att skydda sig. Visst är siffrorna ungefärliga men vi förstår saken och vikten med att använda sig av selen. Kanske är det också så att man kan fixa selen billigt.